Kasparov Finance & BI

Advies & Implementatie

Vanuit onze advies & implementatie propositie ondersteunt Kasparov BI bij het stapsgewijs creëren van inzicht in en het krijgen van grip op performance.

Hiermee stellen we organisaties in staat om snel waarde te realiseren, vanuit een schaalbaar organisatorisch en technisch fundament wat klaar is voor toekomstige ontwikkelingen, groei en innovatie.

Vraag een adviesgesprek aan

 

Data & BI Strategie

Hoe kan of moet data bijdragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen van jouw organisatie? En wat is er voor nodig om dit te realiseren? Dit zijn voor Kasparov BI de vragen die centraal staan in elk strategisch advies.

Het verkennen en bepalen van de functionele toepassing van data en waarde creatie zijn het startpunt, vervolgens besteden we ook de juiste aandacht aan de relevante technische en organisatorische aspecten die van belang zijn om te komen tot een realistische en pragmatische Data & BI roadmap voor de korte en middellange termijn.

Vraag een adviesgesprek aan

Performance Management

Grip op je performance
Hoe blijf je als bedrijf succesvol in een snel veranderende wereld? Denk aan fluctuerend consumentengedrag, stijgende energie- en grondstofprijzen, nieuwe wet- en regelgeving, personeelstekort en inflatie. Je wil in één oogopslag zien hoe de organisatie, processen en teams presteren en waar je moet bijsturen.

Met goed performance management breng je het besturen van je bedrijf in balans. Je stuurt niet meer alleen op financiële cijfers, maar gebruikt ook de belangrijkste indicatoren vanuit primaire processen. Met de functionele expertise en ruime ervaring in onder andere de maakindustrie, logistiek, groothandel en supply chain, helpen de consultants van Kasparov BI je bij het definiëren van de juiste stuurinformatie en om kritisch te kijken naar KPI's die ertoe doen. Op basis hiervan ontwikkelen onze specialisten samen met BI key-users en eindgebruikers waardevolle dashboards en rapportages in Power BI. 

Met onze aanpak maak je de vertaalslag van strategische doelstellingen naar de juiste processen, data en doepgroepen binnen je organisatie. Een aanpak waarin de combinatie van processen, mens & organisatie, data en technologie de sleutel is tot succesvolle adoptie en waarde creatie. Je krijgt grip op je business en stelt je organisatie in staat om continu te verbeteren. Je kunt je strategie effectief monitoren en bijsturen. Je leert van vandaag om het morgen beter te doen. 

Vraag een adviesgesprek aan

Dáárom Performance Management:

Target

Strategische doelen

Strategische doelen vertalen naar je belangrijkste prestatie-indicatoren

Database

Je organisatie op één lijn

Je organisatie op één lijn met één centrale databron voor álle rapportages en analyses 

OperationeleEffecientie

Verhogen van je operationele efficiency

Verhogen van je operationele efficiency door per afdeling op KPI-niveau te acteren

Voorspellen

Beter voorspellen en pro-actief inspelen op verandering 

Beter voorspellen en pro-actief inspelen op verandering 

Cashflowmanagement

Minimaliseren van risico’s

Minimaliseren van risico’s door effectief cashflow management

RapportageCyclus

Efficiënte rapportagecyclus

Efficiënte rapportagecyclus met minder handmatige taken en meer tijd voor analyse

Performance2

Van KPI's naar concrete doelen

KPI’s definiëren lijkt niet zo moeilijk. Je organisatie heeft er wellicht
al genoeg. Maar wat zijn nu de KPI’s die ertoe doen, die aansluiten op strategische doelstellingen en doorvertaald op tactisch en operationeel niveau. De kunst is om deze performance-indicatoren in relatie tot elkaar te brengen.

Onze Performance Consultants ondersteunen organisaties bij het
bepalen van de KPI’s die ertoe doen. Zij hebben specifieke kennis van
Finance en KPI’s binnen de (maak)industrie, logistiek, supply chain
en groothandel.

Vraag een adviesgesprek aan

Deze stappen maak je met onze Performance Consultants:

 • Definities vaststellen van de KPI’s
 • Vastleggen hoe de KPI’s exact worden berekend
 • Achterhalen uit welke bronsystemen de data gehaald wordt
 • Vaststellen welke velden uit het bronsysteem nodig zijn om de KPI’s te meten
 • De juiste dimensies vaststellen met de wenselijke dwarsdoorsnedes
 • Norm of target voor de KPI’s bepalen

Onze werkwijze

Onze werkwijze in Performance Management projecten kenmerkt zich door het snel toevoegen van waarde, zonder de lange termijn doelstellingen uit het oog te verliezen. Vanuit een goed begrip van de context en doelstellingen van de organisatie van de richten we ons initieel op quick wins, en bouwen vervolgens gefaseerd verder in lijn met de verdere wensen en prioriteiten. Door te werken in korte iteraties zorgen we voor voldoende flexibiliteit en zichtbaar resultaat. We delen onze kennis actief en nemen key-users al mee tijdens ontwikkeling, zodat je niet afhankelijk wordt van ons.

De zevensprong van onze werkwijze

Als wij een Kasparov Performance Team samenstellen voor de analyse en de implementatie van FPM, willen wij snel waarde toevoegen. Dan gaat het vliegwiel draaien. We starten met quick wins en bouwen vervolgens aan de meest gewenste rapportages. In driewekelijkse sprints werken we flexibel aan kortcyclische resultaten. We delen onze kennis actief en leiden key-users op, zodat je niet afhankelijk wordt van ons. 

Neem contact op

 1. Doel

  We verdiepen ons grondig in de business en de doelstellingen van de organisatie. We analyseren de informatievoorziening en definiëren KPI’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Onze Performance Consultants hebben een bedrijfskundige achtergrond; zij doorgronden de business goed en stellen een pragmatische roadmap op voor kortetermijnwinsten en het langetermijndoel.

 2. Doelgroep

  Wie gaan de rapportages gebruiken? In deze fase betrekken wij de belangrijkste stakeholders bij het functioneel ontwerp. Zo sluiten we aan op de wensen van verschillende gebruikers én creëren we draagvlak voor de implementatie.

 3. Inhoud

  We bepalen de belangrijkste maatstaven en beschrijven de relaties die ertoe doen. De KPI’s en definities worden vastgelegd, zodat de kennis is geborgd en nieuwe mensen snel en goed kunnen onboarden.

 4. Structuur

  Dan start de technische voorbereiding: We leggen koppelingen tussen databronnen en richten de datastructuur en security in op basis van de ideale route. Dit kan zowel met rechtstreekse koppelingen als met een dataplatform. Op basis van de ambities, het korte- en langetermijndoel én de beschikbare middelen adviseren wij de juiste route en bepalen we de next step.

 5. Inzicht

  Dashboards beogen belangrijke informatie in één oogopslag weer te geven. Daarom zetten wij rapportages op in lijn met de vastgestelde businessdoelen. Aantrekkelijk gepresenteerd, zodat iedereen ermee kan werken. Vervolgens leiden nieuwe inzichten vrijwel altijd tot nieuwe vragen en verzoeken. Door actief contact met de gebruikers kunnen wij de rapportages continu optimaliseren.

 6. Visueel

  De rapportages krijgen een herkenbare vormgeving in de huisstijl van je organisatie, zodat ze gemakkelijker worden geadopteerd. Onze Design Consultant ontwerpt in samenwerking met de organisatie een visueel aantrekkelijk canvas, dat wordt gebruikt voor alle rapportages. 

 7. Training

  In al onze projecten integreren we training voor BI-gebruikers en key users. We kijken naar de specifieke ontwikkelbehoefte en de leerdoelen van de organisatie en maken een maatwerkprogramma voor de organisatie.

Kasparov Performance Team

Kasparov BI werkt tijdens advies & implementatie projecten met multidisciplinaire
Performance Teams, met daarin de juiste expertises en ervaringsniveau passend
bij de specifieke opdracht en implementatiefase
om hiermee de functionele, technische
en organisatorische aspecten voor een succesvolle implementatie af te dekken.

Werken met een Kasparov Performance Team betekent:

 • Senior professionals met marktkennis en zowel brede als diepe sectorervaring
 • Multidisciplinaire expertise en invalshoeken
 • Oog voor lange termijn strategie en korte termijn winst
 • Overzicht creëren van de Data & BI wensen en uitdagingen
 • Meedenken met de klant en proactief prioriteiten kunnen én durven stellen
 • Realisatie en borging van resultaten en deliverables

Aan de slag met het inzichtelijk maken
van jouw financiële en operationele performance?

Data platform ontwikkeling

Voor het neerzetten van een gedegen technisch fundament is het essentieel om de juiste keuzes te maken voor het veilig ontsluiten, opslaan, verwerken en integreren van de relevante data in je bedrijf. Maar welke keuzes zijn er dan en welke afwegingen kun of moet je hierin maken?

Kasparov BI helpt organisaties bij het maken van deze keuzes en afwegingen. Onze experts op het gebied van Microsoft en Azure oplossingen kijken hierbij vanuit de functionele behoeften op korte en langere termijn onder andere naar de relevante componenten in de technische IT infrastructuur, type data bronnen, eisen op het gebied van data security en kostenefficiëntie. Dit zorgt voor een passende en schaalbare Data Platform architectuur voor zowel de korte termijn als verder in de toekomst. Hiernaast houden we natuurlijk altijd het hoofddoel van het data platform in het oog: het creëren van waarde met data!

Door gebruik van moderne standaarden en best practices zijn we in staat om snel een veilig en stabiel Microsoft & Azure Data Platform te realiseren, of het nu gaat om een Data Warehouse, Data Lakehouse of een andere oplossing die precies aansluit bij de data (platform) behoeften. Daarnaast kunnen we het Data Platform voor jouw organisatie beheren en efficiënt door ontwikkelen door onze Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) werkwijze. Vanuit onze Performance Akademy verzorgen we ook trainingen om interne expertise en zelfstandigheid op het gebied van data oplossingen en data engineering te vergroten en te borgen.

Vraag een adviesgesprek aan