The latest in Power BI juni 2022

The latest in Power BI

Voor veel bedrijven is Power BI van Microsoft inmiddels bekend terrein. Even wennen misschien, maar de software werkt heel intuïtief en je kunt er snel mee uit de voeten. Power BI groeit voortdurend in mogelijkheden en toepassingen. Daarom is het weer hoog tijd voor: The latest in Power BI.

New mobile formatting options (Preview)

 Voor het opstellen van de mobiele weergave van een rapport, kun je nog steeds alleen de visuals gebruiken die ook in de Desktop-weergave aanwezig zijn. Het nieuwe is dat je de visuals voor mobiele weergave los van de Desktop-weergave kan bewerken. Wanneer je een visual voor de mobiele weergave bewerkt, zal die niet zichtbaar zijn in de Desktop-weergave en andersom.

New Format Pane (Preview) – On by default

Het nieuwe opmaakpaneel zal standaard zichtbaar zijn. Echter, kun je voorlopig nog terug naar het oude opmaakpaneel door het nieuwe uit te vinken onder de Preview -features. Ook deze keer heeft Power BI weer een aantal verbeteringen toegevoegd aan het nieuwe opmaakpaneel.

Error Bars (Preview)

Het is nu mogelijk om error bars toe te voegen aan een lijngrafiek, om daarmee de onzekerheid rondom data te visualiseren. Hiervoor is een measure nodig waarop (in een aparte measure) een boven- en ondergrens kunnen worden berekend. Omdat dit een preview-feature is, dient die eerst geactiveerd te worden via bestand -> opties -> preview features. De error bars kunnen ingesteld worden via het analytische paneel in het opmaakpaneel.

In het voorbeeld is ervoor gekozen de brutomarge weer te geven met een ondergrens van 75% en een bovengrens van 115%. Hiervoor kunnen natuurlijk ook complexere functies worden gebruikt.

Azure Map (Preview)

Met de Azure Map-visual is het mogelijk om bubbels om te zetten in cirkeldiagrammen. Dit heeft als voordeel dat een bepaalde verdeling van een dimensie rechtstreeks uit de kaart blijkt en dat hier geen aparte visual of tooltip voor hoeft te worden gebouwd.

Om de cirkeldiagram aan te zetten, dient een bepaalde dimensie (Product in het voorbeeld) op de legenda te worden geplot. Vervolgens moet in het opmaakmenu van de bubbel de grootte omhoog (30 px in het voorbeeld).

Extra opmaak totalen in matrix visual

 Eindelijk kunnen de totalen van kolommen en rijen apart worden opgemaakt voor de matrix-visual. Voorheen was de opmaak van beide totalen gelijk en kon bijvoorbeeld geen andere achtergrondkleur worden gekozen voor de kolomtotalen t.o.v. de rijtotalen.

Power BI Mobile visuele interactie

 Microsoft is de laatste tijd goed op weg om de user experience van Power BI Desktop naar mobiel te brengen. Eerder werd het al mogelijk om visuals op te maken, nu kun je ook visuele interacties doorvoeren in Power BI Mobile. Hiervoor hoeft niets bijzonders te worden gedaan, anders dan het instellen van visuele interactie in Power BI Desktop. Dit kan in het menu via opmaak -> Edit interacties.

Moderne tooltip

 De moderne tooltip heeft naast een drillthrough-optie ook een drilldown-optie gekregen. Deze functie zat standaard al in Power BI onder het menu van de rechtermuisknop op een waarde. Deze handige functie voorkomt dat er geklikt moet worden om extra informatie van bepaalde data op te roepen.

De moderne tooltip is nog altijd een preview-feature en zal daarom eerst geactiveerd moeten worden. Dit kan via bestand -> opties -> preview features. Vergeet niet om in het optiemenu onder report settings current file de moderne tooltip te activeren voor dit rapport. Helaas moet dit nog voor elk rapport apart worden aangezet.

Wij houden jou op de hoogte