Grip op je fin performance

Grip op je performance

Hoe blijf je als bedrijf succesvol in een snel veranderende wereld? Denk aan fluctuerend consumentengedrag, stijgende energie- en grondstofprijzen, nieuwe wet- en regelgeving, personeelstekort en inflatie. Je wil in één oogopslag zien hoe de organisatie, processen en teams presteren en waar je moet bijsturen.

Met goed performance management breng je het besturen van je bedrijf in balans. Je stuurt niet meer alleen op financiële cijfers, maar gebruikt ook de belangrijkste indicatoren vanuit primaire processen. Met de functionele expertise en ruime ervaring in onder andere de maakindustrie, logistiek, groothandel en supply chain, helpen de consultants van Kasparov BI je bij het definiëren van de juiste stuurinformatie en om kritisch te kijken naar KPI's die ertoe doen. Op basis hiervan ontwikkelen onze specialisten samen met BI key-users en eindgebruikers waardevolle dashboards en rapportages in Power BI. 

Met onze aanpak maak je de vertaalslag van strategische doelstellingen naar de juiste processen, data en doepgroepen binnen je organisatie. Een aanpak waarin de combinatie van processen, mens & organisatie, data en technologie de sleutel is tot succesvolle adoptie en waarde creatie. Je krijgt grip op je business en stelt je organisatie in staat om continu te verbeteren. Je kunt je strategie effectief monitoren en bijsturen. Je leert van vandaag om het morgen beter te doen. 

Neem contact op

Dáárom Performance Management:

Target

Strategische doelen

Strategische doelen vertalen naar je belangrijkste prestatie-indicatoren

OperationeleEffecientie

Verhogen van je operationele efficiency

Verhogen van je operationele efficiency door per afdeling op KPI-niveau te acteren

Cashflowmanagement

Minimaliseren van risico’s

Minimaliseren van risico’s door effectief cashflow management

Database

Je organisatie op één lijn

Je organisatie op één lijn met één centrale databron voor álle rapportages en analyses 

Voorspellen

Beter voorspellen en pro-actief inspelen op verandering 

Beter voorspellen en pro-actief inspelen op verandering 

RapportageCyclus

Efficiënte rapportagecyclus

Efficiënte rapportagecyclus met minder handmatige taken en meer tijd voor analyse

Performance2

Van KPI's naar concrete doelen

KPI’s definiëren lijkt niet zo moeilijk. Je organisatie heeft er wellicht
al genoeg. Maar wat zijn nu de KPI’s die ertoe doen, die aansluiten op strategische doelstellingen en doorvertaald op tactisch en operationeel niveau. De kunst is om deze performance-indicatoren in relatie tot elkaar te brengen.

Onze Performance Consultants ondersteunen organisaties bij het
bepalen van de KPI’s die ertoe doen. Zij hebben specifieke kennis van
Finance en KPI’s binnen de (maak)industrie, logistiek, supply chain
en groothandel.

Vraag een adviesgesprek aan

Deze stappen maak je met onze Performance Consultants:

 • Definities vaststellen van de KPI’s
 • Vastleggen hoe de KPI’s exact worden berekend
 • Achterhalen uit welke bronsystemen de data gehaald wordt
 • Vaststellen welke velden uit het bronsysteem nodig zijn om de KPI’s te meten
 • De juiste dimensies vaststellen met de wenselijke dwarsdoorsnedes
 • Norm of target voor de KPI’s bepalen
Boskalis

"Wij vormen een BI Competence Center vanuit de finance-kolom. Kasparov BI biedt advies, capaciteit en training. In de eerste fase hebben we gefocust op de onderhoudskosten van de Boskalis-vloot. De kapitein heeft nu op zee inzage in zijn onderhoudskosten, via interactieve Power BI dashboards."

Lees meer
Pieter Klem, Manager Business Intelligence, Boskalis Nederland

"Wij vormen een BI Competence Center vanuit de finance-kolom. Kasparov BI biedt advies, capaciteit en training. In de eerste fase hebben we gefocust op de onderhoudskosten van de Boskalis-vloot. De kapitein heeft nu op zee inzage in zijn onderhoudskosten, via interactieve Power BI dashboards."

Pieter Klem, Manager Business Intelligence, Boskalis Nederland

De zevensprong van onze werkwijze

Als wij een Kasparov Performance Team samenstellen voor de analyse en de implementatie van FPM, willen wij snel waarde toevoegen. Dan gaat het vliegwiel draaien. We starten met quick wins en bouwen vervolgens aan de meest gewenste rapportages. In driewekelijkse sprints werken we flexibel aan kortcyclische resultaten. We delen onze kennis actief en leiden key-users op, zodat je niet afhankelijk wordt van ons. 

Neem contact op

 1. Doel

  We verdiepen ons grondig in de business en de doelstellingen van de organisatie. We analyseren de informatievoorziening en definiëren KPI’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Onze Performance Consultants hebben een bedrijfskundige achtergrond; zij doorgronden de business goed en stellen een pragmatische roadmap op voor kortetermijnwinsten en het langetermijndoel.

 2. Doelgroep

  Wie gaan de rapportages gebruiken? In deze fase betrekken wij de belangrijkste stakeholders bij het functioneel ontwerp. Zo sluiten we aan op de wensen van verschillende gebruikers én creëren we draagvlak voor de implementatie.

 3. Inhoud

  We bepalen de belangrijkste maatstaven en beschrijven de relaties die ertoe doen. De KPI’s en definities worden vastgelegd, zodat de kennis is geborgd en nieuwe mensen snel en goed kunnen onboarden.

 4. Structuur

  Dan start de technische voorbereiding: We leggen koppelingen tussen databronnen en richten de datastructuur en security in op basis van de ideale route. Dit kan zowel met rechtstreekse koppelingen als met een dataplatform. Op basis van de ambities, het korte- en langetermijndoel én de beschikbare middelen adviseren wij de juiste route en bepalen we de next step.

 5. Inzicht

  Dashboards beogen belangrijke informatie in één oogopslag weer te geven. Daarom zetten wij rapportages op in lijn met de vastgestelde businessdoelen. Aantrekkelijk gepresenteerd, zodat iedereen ermee kan werken. Vervolgens leiden nieuwe inzichten vrijwel altijd tot nieuwe vragen en verzoeken. Door actief contact met de gebruikers kunnen wij de rapportages continu optimaliseren.

 6. Visueel

  De rapportages krijgen een herkenbare vormgeving in de huisstijl van je organisatie, zodat ze gemakkelijker worden geadopteerd. Onze Design Consultant ontwerpt in samenwerking met de organisatie een visueel aantrekkelijk canvas, dat wordt gebruikt voor alle rapportages. 

 7. Training

  In al onze projecten integreren we training voor BI-gebruikers en key users. We kijken naar de specifieke ontwikkelbehoefte en de leerdoelen van de organisatie en maken een maatwerkprogramma voor de organisatie.

 

Kasparov Performance Team

Onze teams bestaan doorgaans uit specialisten
met drie duidelijke rollen:

Performance Consultant

 • Strategische sparringpartner
 • Definiëren KPI’s
 • Advies functioneel en technisch
 • Programmanagement

Data Consultant

 • Data ontsluiten
 • Data modelleren
 • Rapportages ontwikkelen
 • Security inrichten
 • Documentatie

Design Consultant

 • Ontwerp canvas in huisstijl
 • Visualisatie rapportages
 • Consistente opbouw rapportages

Beloftes van het Kasparov Performance Team:

 • KPI’s die aansluiten op de strategische doelstellingen van de organisatie
 • Inzichten om kosten te verlagen en winstgevendheid te versterken
 • Een professionele schaalbare BI-omgeving in de (huis) stijl van jouw organisatie
 • Eén waarheid voor de hele organisatie
 • Bewustwording van het belang en de toegevoegde waarde van data

Aan de slag met het inzichtelijk maken
van jouw financiële en operationele performance?